Kommentar I Kommentar I - De to urkræfter, Evighedsgåden, Tiden, Partiklernes Størrelse Kommentar II - Gud skaber kvindelige og mandlige Væsener, Den frie vilje Kommentar III - UNIVERSET: Centralsolen og de fire elliptiske Stjernesystemer, Moderkloderne Kommentar IV - Guds Børn - de Ældste og de Yngste - stilles overfor Mørket, Magtbegæret, Afpolarisering af det åndelige Mørke, Mikroorganismer, Celler, Mennesket Kommentar V - Aberne, Skyggerne, Den guddommelige Strøm, De Yngste træder hjælpende til Kommentar VI - De sfæriske verdener, Planlægning af Inkarnationen under Gengældelsesloven, Skytsånder, Åndens legemlige Udseende Kommentar VII - Undfangelse, Fødsel, Båndet, Varigheden af opholdet i sfærerne, Opsugningslaget, Aura, Isolationslaget, Dyrs Intelligens Kommentar VIII - De gamle Kulturriger: Stillehavsriget, Atlantis, Khuum Kommentar IX - De Ældstes første inkarnationer, Hadet, Det ødelagte Rige, Søvnloven, Jødefolket Kommentar X - Manus Lovbog, Jesus af Nazareth, Intet Menneske har set Gud Kommentar XI - Talen i Nazareths Synagoge Kommentar XII - Johannes og Dåben Kommentar XIII - Jesus var ikke syndfri, Åndeligt Kulminationspunkt, Fristeren Kommentar XIV - Helvede Kommentar XV - Mirakler, Magnetiske Strygninger, Besættelser, De manges Bespisning, Jesu Vandring på Søen, Besværgelsen af Elementerne Kommentar XVI - De Yngste materialiserer sig for Jesus Kommentar XVII - Guds Ånde Kommentar XVIII - Se den Samlende og afsluttende Oversigt s. 239 Kommentar XIX - Dåben Kommentar XX - Se den Samlende og afsluttende Oversigt s. 239 Kommentar XXI - Se den Samlende og afsluttende Oversigt s. 239 Kommentar XXII - Jesu Samtale med de skriftkloge Kommentar XXIII - Josef af Arimatæa Kommentar XXIV - Jordens Undergang Kommentar XXV -  Indtoget i Jerusalem, Påskemåltidet, Hedningemissionen, Judas Kommentar XXVI - Jesu Fængsling, Pilati Forhør, Barabbas Kommentar XXVII - Korsfæstelsen Kommentar XXVIII - Graven, Maria af Magdala Kommentar XXIX - Jesus materialiserer sig for Apostlene Kommentar XXX - Pinseunderet, Tungetalen Kommentar XXXI - Dommedag Kommentar XXXII - Sauls Vision Kommentar XXXIII - Forsoningslæren, Nadvermåltidet, Apokalypsen Kommentar XXXIV Kommentar XXXV Kommentar XXXVI - Kristi Fødsel, GENVEJEN påbegyndes, Trance, Materialisation, Medier, Meddelelsesmåder, Intuitiv Tankeinspiration, Hypnose, Suggestion, Bordseancer, Barrieren henover Lysvejen, Drømme, Fremsyn, Klarsyn