XII. Hvorledes skal vi forstaa Jesu Daab?

Side 194Mødet med Johannes fandt Sted ca. 4 Aar efter Jesu første Strid med de skriftkloge. (Talen i Nazareth).
Ved Jesu Daab sendtes ingen Due fra Himlen, lige saa lidt som Gud talte til det forsamlede Folk; det var Johannes, der udraabte Ordene: "Dette er Guds Søn o.s.v." (Se Ardors Beretning pag. 35).
Da Jesus lod sig døbe, betragtede han sin Daab som en Indvielse til sin kommende Gerning blandt Menneskene; først efter Samtalen med Johannes forstod han fuldtud Daabens symbolske Betydning Menneskenes Renselse fra Syndens Forurening.

Daaben som Udtryk for Renselse og Indvielse kendtes længe før Johannes' Tid.
Paa den forsvundne Atlanterhavs-Ø anvendtes den første Gang som en symbolsk Indvielse af Præsterne til deres Tempelgerning. _ko12">