Fodnoter (BIS)
_____

1) Se »Vandrer mod Lyset«, Side 14, Afs. 1, til Side 15, Afs. 5. - Side 17, Afs. 6, Kap. ud.

2) Se Side 20.

3) De af Guds Børn, der ikke faldt for Mørkets Angreb. Se »Vandrer mod Lyset«, Side 6, Kap. 4. - Side 156, Kap. IV, til Side 159, Afs. 4.

4) Som Fyrster, Konger, Kejsere og Præster inkarneredes i Aartusindernes Løb selvfølgelig ogsaa de Yngste og Menneskeaanderne.

5) Kun i Læren om den ene Gud stod den over Nabofolkenes.

6) Gud betragter f. Eks. Luthers Reformation kun som en mindre Udrensning.

7) Se Suppl. I, Side 22, Spørgsm. 7.

8) Se »Vandrer mod Lyset«, Side 288, Afs. 3, til Side 290, Afs. 4.

9) Se »Vandrer mod Lyset«, Side 316, Efterskriften.

10) Se Side 6.

11) Efter Ønske fra oversanselig Side vil De samtidig med dette Brev modtage et aabent Brev, stilet til Mænd, der er kyndige i den danske Litteratur. J. A.

_fn-bis">