Disse 4 aabne Fællesbreve markerer Afslutningen af Johanne Agerskovs tankeinspiratoriske Virksomhed.
    I Brevet til IP Muller tilbagevises samtlige af hans perfide Angreb paa "Vandrer mod Lyset", og Skriftet kommer således også til at gælde som Svar paa alle fremtidige Angreb.
    I Brevet til Medlemmerne af "Selskabet til VML's Udbredelse" som blev oplæst af Hr. Folmer Hansen ved Aarsmødet den 28. April 1936, giver JA Svar paa følgende tre Spørgsmaal: 1) Hvorfor gør Fru Agerskov ikke selv noget for at udbrede Kendskabet til VML?, 2) Hvorfor er Fru Agerskov saa syg?, 3) Hvorfor kommer Fru Agerskov aldrig til Gudstjenesterne eller til det aarlige Møde?
    I 1938 - 18 år efter Udgivelsen af VML - kontaktes JA igen idet Menneskehedens aandelige Ledere ønsker at komme i Kontakt med Landets Biskopper. De gives to Aar til at udføre deres Mission - at gennemføre den saa tiltrængte Reformation af Kirken ikke mindst for at sikre Verdensfreden. (Bisperne svigter og 2. Verdenskrig starter September 1939.) - Bispebrevets Ordlyd kommenteres i "Et brev til Fru Jensen" skrevet af JA's Datter.
    Gennem Henvendelsen til nogle Litteraturkyndige Mænd i det danske Folk, forsøger en af Menneskehedens aandelige Ledere at henlede Opmærksomheden paa det fuldgyldige Bevis paa: at den menneskelige Personlighed overlever den jordiske Død - nemlig digtsamlingen "Hilsen til Danmark".
Besøg Forlagets Webside


Introduktion og bestilling af bøger